Tähtimerkkien yhteensopivuus

Aiheet:
tahtimerkkien yhteensopivuus

Horoskooppimerkkien yhteensopivuus on aihe, joka kiinnostaa monia, ja tuntuu joskus olevan astrologiaan perehtymättömille se ainoa mielenkiintoinen asia koko taiteenlajissa.

Ja mitä ilmeisemmin se myös myy. Muutoin ei julkaistaisi niin paljon kirjoja nimillä “Tähdet ja se oikea”, “Kuka sopii sinulle?”, “Aurinkomerkkien yhteensopivuus” tai “Tähtimerkit ja rakkaus”. Tämä aihe nostaa aina hieman verenpainettani, sllä kun joku kysyy millainen Vesimies on rakastajana, ovatko Jousimiehet uskollisia tai sopivatko Leijonat ja Kauriit yhteen, niin en voi vastata siihen selittämättä ensin perusasioita siitä, mitä astrologia ja tähtimerkit oikein ovat.

Kysymys on tietenkin siitä, mistä ei ole kysymys. Astrologia ei ole tyyppioppi eli typologia, joka jakaa ihmiset kahteentoista erilaista persoonallisuutta edustavaan ryhmään. 


Tähtimerkit edustavat kahtatoista arkkityyppistä tapaa ilmentää energiaa, eivät kahtatoista eri “horoskooppimerkkiin” lukeutuvaa ihmistyyppiä. 


Eläinradan kaksitoista tähtimerkkiä ovat siis kaksitoista arkkityyppistä tapaa olla olemassa, toimia, ilmaista itseään, käyttää energiaa ja suhtautua maailmaan. Kaikki nämä kaksitoista merkkiä ovat jokaisella tähtikartalla, joten jokainen meistä on ainutlaatuinen yhdistelmä jokaisen tähtimerkin edustamia asioita.

Ja koska jokaisessa meissä on jotakin kaikista tähtimerkkien edustamista energioista, kukaan ei voi olla pelkkä “Oinas” tai “Kaksoset”. Ei ole olemassa ihmisryhmää tai persoonallisuustyyppiä nimeltä “Kalat”.

Syntymäkartta kertoo, miten merkit ovat jakautuneet yksilössä. Kartalta näemme näiden merkkien välisen tasapainon. Näemme jos jokin merkki dominoi kartalla, sekä sen jos jonkin merkin edustaman laadun suhteen on vajausta. Näemme mikä merkeistä toimii työalueellamme, mitä ominaisuuksia ilmennämme ihmissuhteissamme, millä energialla toimimme ja tavoittelemme päämääriämme ja mikä on meille ominaisin tapa ilmaista tunteitamme.

Vielä kerran, että takarivilläkin kuullaan! Jokaisessa meissä on kaikki merkit täysin uniikkina cocktailina. Sen lisäksi me vielä muutumme elämän edetessä, kasvamme ja kehitymme, tulemme tietoiseksi piilevistä puolistamme ja hylkäämme joitakin toimintamallejamme. Sano siinä sitten, että koska sinä olet syntynyt maaliskuussa, olet Kalat. Ja tulet hyvin juttuun Rapujen kanssa. Etsi siis kesällä syntyneitä. Mutta vain niitä, jotka ovat syntyneet juhannuksen jälkeen, ei sitä ennen.


Tämä horoskooppien yhteensopivuushomma on verrattavissa siihen, kuin tyypittelisi ihmisiä kansallisuuksien mukaan. Tulevatko suomalaiset toimeen italialaisten kanssa? Onnistuuko avioliitto japanilaisten ja englantilaisten välillä paremmin kuin saksalaisten ja espanjalaisten suhteet?

Jos joku kysyisi teiltä tällaista, vastaisitte varmaan että ei voi yleistää. Vaikka saattaa olla olemassa joitakin tiettyjä yleisluontoisia kansallisia piirteitä, olemme kuitenkin kaikki yksilöitä. Tämän vuoksi kysymys yhteensopivuudesta pelkän Auringon sijainnin perusteella on jo lähtöasetelmaltaan mahdoton.

Tähän yleisesti vallalla olevaan horoskooppimerkkien yhteensopivuuden ideaan on kuitenkin syynsä. Se juontaa juurensa siihen, että tähtimerkkien (huom! tähtimerkkien, ei ihmisten, joiden Aurinko on jossakin tähtimerkissä) välillä on erilaisia harmonioita.

Tiedät varmaan, että tähtimerkit jakautuvat kahteen polariteettiin (feminiininen ja maskuliininen), neljään elementtiin (tuli, vesi, ilma, maa) ja kolmeen laatuun (johtavat, muuttuvat, kiinteät).

Karkeasti yleistettynä, samaa elementtiä olevat tähtimerkit ovat harmonisessa suhteessa toisiinsa, ne ovat ikään kuin samaa onnellista perhettä. Samaa polariteettia olevat merkit ovat myös vastaparipoikkeuksia lukuunottamatta harmoniassa keskenään (feminiinisiä merkkejä ovat maa- ja vesimerkit, maskuliinisia tuli- ja ilmamerkit) mutta samaa laatua olevat merkit ovatkin “riitaisaa heimoa” eli haasteellisessa suhteessa toisiinsa.

Se että tähtimerkit, nämä arkkityyppiset ja moniulotteiset energiapaketit, ovat kauniissa tai haasteellisessa suhteessa keskenään, ei tarkoita sitä että ihmiset, joiden aurinkomerkit ovat harmonisessa suhteessa keskenään, olisivat jotenkin onnekkaampia parisuhteessaan, tai että keskenään ristiriitaisissa merkeissä olevien horoskooppimerkkien edustajat tulisivat toimeen jotenkin huonommin kuin edellä mainitut.


Kyllä Auringon sijainti kartalla silti on tärkeä ja voi hyvinkin tuoda oman osansa ihmissuhdetulkintaan, mutta pelkästään niiden perusteella ei voi ketään paria arpoa toisilleen sopivaksi tai sopimattomaksi.


Olin kirjoittanut jo pitkät pätkät ihan toisesta aiheesta, ja oli tarkoitus julkaista se tänään blogissa, mutta sitten sain yhteydenoton eräältä taholta, joka halusi haastatella minua (ilmaiseksi) koskien näitä horoskooppien yhteensopivuuksia. Ideana oli, että toimittaja laatisi tämän haastattelun pohjalta astrologista sisältöä erääseen nimeltä mainitsemattomaan mediaan.

En ikävä kyllä voinut suostua tähän ehdotettuun juttuun, koska siinä oli kaksi hyvin oleellista asiaa perustavanlaatuisesti pielessä.

Ensiksikin, tämä yllä jauhamani aurinkomerkkien yhteensopivuusjuttu, jota ei ole olemassa ja joka ei siksi toimi.

Toisekseen se, että joku astrologiaan täysin perehtymätön henkilö voisi astrologia haastateltuaan laatia jotakin astrologista materiaalia ihmisten nieltäväksi, on ihan hanurista. Samalla periaatteella joku kielitaidoton henkilö voisi laatia kiinankielisen runokokoelman haastateltuaan ensin tulkkia. Tai ainakin sinne päin. Tai sitten minun pitää vaan tajuta, että kyse on viihteestä ja the show must go on.

Artikkeli on julkaistu alun perin 30.5.2012 blogissani Astrologia ja arkkityypit.

© 2021 Kirsi Halla-Seppälä

kisskiss

Kirsi Halla-Seppälä

Ratkaisukeskeinen terapeutti, ammattiastrologi, läsnäolo- ja tietoisuusohjaaja Kirsi Halla-Seppälä on ammattiuransa astrologina noin 30 vuotta sitten aloittanut luontokeskeisen Elävä Astrologia® -suuntauksen kehittäjä, sekä Sielunkartta® ja Sydänyhteys® -konseptien perustaja. Hän kirjoittaa parhaillaan kirjaa luontokeskeisestä elävästä astrologiasta, ohjaa koulutus- ja kasvuryhmiä, sekä tarjoaa asiakkaille astrologisia tulkintoja, sielunkarttamaalauksia sekä tietoisuusmatkoja.

Kirsi Halla-Seppälä