Sielunkartta® -elävän astrologian koulutusohjelma

Sielunkarttakoulutus on ainutlaatuinen, perinteisistä astrologiakursseista merkittävällä tavalla poikkeava, luontoyhteydestä, mytologiasta ja ikiaikaisesta tietoisuuden teknologiasta ammentava polku elävään astrologiaan.

Sielunkartta® -elävän astrologian koulutusohjelma

Haluatko oppia astrologiaa elävässä yhteydessä elementteihin, vuodenaikoihin ja luonnonilmiöihin?

Oletko erilainen oppija, jonka monimutkainen, tekninen ja puhtaasti älyllinen lähestymistapa jättää kylmäksi?

Miltä tuntuisi ymmärtää astrologiaa, ei vain mielen avulla, tyhjinä sanoina ja ulkoa opittuina fraaseina, vaan elävänä kokemuksena?

Mitä jos voisit tuntea itsessäsi astrologian ytimessä olevat voimat ja osata välittää tätä kokemuksellista ja elämyksellistä tietoa muillekin ainutlaatuisen elävällä ja koskettavalla tavalla?

Olisitko valmis lähtemään syvälliselle ja elämää muuntavalle tutkimusmatkalle omaan sisimpääsi, ymmärtämään sielunsuunnitelmaasi koodattuja ohjelmointeja, tunnelukkoja, karmallisia haasteita, ja saada samalla käyttöösi suurimmat valmiutesi kulkiessasi kohti alati kirkastuvaa elämäntehtävääsi?

Oletko unelmoinut voivasi saada todella perusteellista, selkeää ja käytännönläheistä opastusta siihen, miten voit alkaa tehdä astrologiaa ammatillisesti, joko osana nykyistä työtäsi tai täysin uuden urapolun muodossa?


Sielunkarttakoulutus on ainutlaatuinen, perinteisistä astrologiakursseista merkittävällä tavalla poikkeava koulutusohjelma.

Kyseessä on luonnonilmiöihin, vuodenajan vaihteluihin ja ajan sykleihin perustuva lähestymistapa, jossa oppiminen tapahtuu elämyksellisesti, oman kokemuksen, itsensä kohtaamisen ja henkisen kasvun kautta, avautumalla ammentamaan elävää tietoa suoraan  lähteestä.

Tämä elävän astrologian koulutusohjelma on luontoyhteydestä, mytologiasta ja ikiaikaisesta tietoisuuden teknologiasta ammentava astrologian suuntaus.

Sielunkartta -koulutusohjelma kestää yhden vuoden. Se sisältää 25 koulutusjaksoa, joiden aikana et vain opi astrologiaa, vaan solmit siihen elävän suhteen, avaudut kanavoimaan maailmankaikkeuden viisautta, alat nähdä itsesi ja elämäsi aivan uudesta näkökulmasta.

Koulutusohjelmassa voi suuntautua omaan kasvuun ja hyvinvointiin tai astrologin ammattiin. Voit siis osallistua koulutukseen puhtaasti terapeuttisena, henkilökohtaista kasvua, tietoisuuden laajentumista ja henkistä avautumista edistävänä vihkimyspolkuna. Jos päämääräsi on suuntautua kohti astrologian ammattimaista harjoittamista, saat koulutuksesta parhaat mahdolliset eväät, käytännönläheisen ohjeistuksen, harjoittelun ja kannustavan tukiverkon myötä.

Sielunkarttakoulutus on paljon enemmän kuin vain kurssi jossa opit astrologiaa. Kyseessä on syvällinen ja parhaimmillaan elämää muuntava prosessi, jossa opit paljon uutta itsestäsi, ihmissuhteistasi, tarkoituksestasi ja elämän perimmäisistä lainalaisuuksista.


Voit osallistua Sielunkarttakoulutukseen riippumatta siitä, onko astrologia sinulle tuttua vai ei. Minkäänlaista astrologista ennakko-osaamista ei tarvita. Myös heille, joilla on takana jo vuosien opinnot ja alan harjoittaminen, tämä koulutusohjelma tarjoaa ainutlaatuisen lähestymistavan, aivan uudenlaista ymmärrystä ja kokemukselliseksi tiedoksi avautuvia opetuksia.

Koulutus on hyvin käytännönläheinen ja se on rakennettu niin, että oppiminen tapahtuu kokemuksellisesti ja elämyksellisesti. Kurssin jälkeen todella tiedät ja tunnet itsessäsi, mistä opituissa asioissa on kysymys, ilman että asioista tulee vain ulkoa opeteltua, monimutkaiselta tuntuvaa ja vaikeasti sisäistettävää mielen sisältöä.

Se että astrologia - sielunsuunnitelmat, ajan energiat ja ihmissuhdedynamiikat - alkaa avautua sinulle omakohtaisena, syvällisesti sisäistettynä kokemuksena, tekee sinusta erinomaisen astrologisten karttojen tulkitsijan. Kun astrologinen ymmärrys kumpuaa sydämestä eikä mielestä, siinä on todella puhutteleva ja koskettava laatu.

Koulutus ei tule enää koskaan toistumaan tässä muodossaan. Kyseessä on siis viimeinen henkilökohtaisesti ohjaamani elävän astrologian koulutusohjelma.

Tervetuloa mukaan tälle ainutkertaiselle matkalle, jonka taianomaisuus ja elämää muuntava voima avautuu sinulle askel askeleelta, kun saat kokea millaista on kulkea todellista astrologian viitoittamaa vihkimyspolkua.

Ennen pyhiin kirjoituksiin syventymistä ja sutrien loputonta laulamista on opittava lukemaan lumen, tuulen ja sateen lennättämiä rakkauskirjeitä. Zen-munkki Ikkyu

Koulutuksen järjestää pitkän linjan ammattiastrologi, ratkaisukeskeinen terapeutti ja läsnäolo- ja tietoisuusohjaaja Kirsi Halla-Seppälä. Hän on 30-vuotisen uransa aikana tehnyt asiakastyötä, kouluttanut, kirjoittanut ja luennoinut astrologiasta. Hän on Suomen Ammattiastrologit ry:n puheenjohtaja ja pitkäaikainen jäsen. Monipuolisen ammattitaitonsa lisäksi Kirsillä on myös yliopistotutkinto ratkaisukeskeisestä psykoterapiasta (PGD in Solution Focused Therapy) ja vuosien kokemus terapeuttisesta työstä.

Elävän astrologian koulutusohjelma tarjoaa sinulle näkökulmaltaan ainutlaatuisen, laadultaan korkeatasoisen, selkeän ja perusteellisen pohjan, mistä käsin voit alkaa tulkita astrologisia syntymäkarttoja sekä ajankuvaa. Koulutus on samalla myös tietoisuutta laajentava, todellista itsetuntemusta syventävä, sydäntietoisuutta ja henkisiä kanavia avaava vihkimyspolku, joka voi muuttaa elämääsi ja sinua ihmisenä perustavanlaatuisella tavalla.

HUOM! Kyseessä ei ole verkkokurssi, vaan yhdessä ryhmänä aikataulun mukaisesti tapahtuva koulutus.