Rekisteri- ja tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

t:mi Aurea Dama / Kirsi Halla-Seppälä
Y-tunnus: 2207988-0
S-posti: yhteys@kirsihallaseppala.fi

2. Rekisteriasiat

Rekisterinpitäjä vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Aurea Daman asiakas-, markkinointi- ja uutiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, tilausten käsittely, toimittaminen ja laskutus.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Asiakkaan nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Palveluiden toimittamiseen tarvittavat tiedot
  • Tilausten tiedot ja yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyiltä itseltään saadut tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käyttää ainoastaan Aurea Dama (Kirsi Halla-Seppälä) ja henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Laitteisto jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.