Kuu syntymäkartalla

kuu syntymakartalla

Jotta voisi ymmärtää astrologiaa, on ymmärrettävä abstraktien käsitteiden ja konkreettisten ilmiöiden välinen ero. Astrologia on symbolikieli, ja näin ollen astrologiset tekijät – planeetat, tähtimerkit, huoneet jne. – ovat symbolisia käsitteitä, eivätkä ne viittaa suoraan olemassa olevaan ja objektiivisesti koettuun todellisuuteen.

Syntymäkartan Kuu ei ole konkreettinen taivaankappale, vaan yhden sisäisen maailmasi ulottuvuuden symboli. Ja vaikka Kuu syntymäkartallasi edustaakin äitiä, ei sen sijainnin perusteella voi eikä pidä tehdä mitään varmoja päätelmiä siitä, millainen äitisi todellisuudessa on ollut ihmisenä. Astrologinen Kuu on Sisäisen Äidin arkkityyppi eli eräänlainen prinsiippi, symboli joka käsittää kaiken sen, mikä liittyy turvaan, tunteisiin, tarpeisiin, huolenpitoon, hoivaan, ravitsemiseen, läheisyyteen, kehosuhteeseen, hyvinvointiin ja moneen muuhun tämän teeman mukaiseen asiaan.

Kuu ja äitikokemus

Jos ajatellaan, että Kuu edustaa äitiä itseään henkilönä, sekoitetaan sormi siihen, mitä se pyrkii osoittamaan. Syntymäkarttasi Kuu ei siis kerro siitä, millainen äitisi on luonteeltaan ja ominaisuuksiltaan, se ei kerro siitä millainen hänen persoonallisuutensa tai toimintatapansa ovat olleet, se ei kerro edes siitä, onko hän rakastanut sinua tai onko hänellä ollut valmiuksia vastata tarpeisiisi, sen sijaan se kertoo siitä, oletko kokenut tulleesi rakastetuksi ja millä tavalla olet tullut kohdatuksi lapsena.

Kuu syntymäkartalla edustaa kokoelmaa sisäistettyjä muistoja, tulkintoja ja kokemuksia sinua hoivanneista henkilöistä, sitä miten olet kokenut varhaisen symbioosivaiheen ja millainen on kokemuksesi siitä miten tunteisiisi on suhtauduttu ja miten tarpeisiisi on vastattu. Kuu kertoo paljon myös kiintymyssuhdemallistasi, siitä miten perusturvallisuutesi on rakentunut. sekä tavastasi hakea turvaa, ja ennen kaikkea siitä, mikä on sinulle luontaisin tapa kokea ja ilmaista tunteita.

Kuu siis osoittaa, miten olet sisäistänyt kokemuksen sinua varhaislapsuudessa hoivanneesta henkilösta, ja tämä sisäistämäsi “äitikokemus” on pohjimmiltaan aina sinun oma, yksilöllinen, täysin subjektiivinen ja monen eri tekijän sävyttämä havaintojen ja kokemusten summa niistä asioista, jotka yhdessä rakentavat Sisäisen Äidin.

Loppujen lopuksi Kuu syntymäkartallasi edustaa siis sitä puolta sinussa, johon äitikokemus on sisäistetty ja millaisia havaintoja, uskomuksia ja tulkintoja olet välisenne vuorovaikutuksen pohjalta rakentanut. Se ei tarkoita sitä, että äiti todellisuudessa olisi tämän muodostamasi mielikuvan kaltainen.

Kuun edustama äitikokemus on olemassa kaikissa meissä, silloinkin kun äiti on poissa. Silloinkin kun huoltapitäviä vanhempia ei ole ollut.


Astrology is just a finger pointing at reality. 

Steven Forrest


Syntymäkartan Kuuta tutkimalla voimme saada kattavan kuvan siitä, miten henkilö on kokenut lapsuudessa saaneensa lämpöä, läheisyyttä, huolenpitoa, ravintoa ja turvaa. Samalla se kertoo hänen omasta kyvystään tarjota tätä itselle tai muille. “Äiti” tässä yhteydessä ei välttämättä viittaa henkilön sukupuoleen, vaan ennemminkin rooliin ja vuorovaikutuksen luonteeseen varhaislapsuudessa.

Äitikuva eri merkeissä

Yksinkertaistettuna voimme olettaa, että se missä tähtimerkissä Kuu omalla syntymäkartalla sijaitsee, kuvaa parhaiten niitä ominaisuuksia, joita olemme äidissä havainneet. Siis jos Kuu on syntymäkartalla Neitsyessä, on oma äiti koettu jollain tapaa tarkkana, asiallisena, siistinä, kriittisenä ja käytännönläheisenä. Kuu Oinaassa viittaisi kokemukseen äidistä energisenä, impulsiivisena, toiminnallisena ja suorasukaisena henkilönä, joka on ollut nopea reagoimaan erilaisiin tilanteisiin. Huomaa että tämä on todella pelkistetty ja yksiulotteinen rautalankamalli, jonka tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa asiaa.

Syvällisempää tulkintaa hakiessa, meidän täytyy ottaa huomioon myös aspektit, joita kartan muut planeetat mahdollisesti tekevät Kuulle. Vahvat kontaktit erityisesti hitailta planeetoilta saattavat muuttaa Kuun merkkiin liitettyjä ominaisuuksia oleellisesti. Esimerkiksi jos Kuu on Ravussa (= perhekeskeinen, tunteellinen, herkkä, huoltapitävä, äidillinen ja omistautuva), mutta vahvassa kontaktissa Uranukseen (= riippumaton, vapaa, epäsovinnainen, sitoutumaton, kapinallinen ja arvaamaton) on tulkinta aivan toisenlainen, kuin vastaavassa tapauksessa, jossa tätä kontaktia Uranukseen ei ole olemassa.

Aspektien tutkiminen voi johtaa meidät paradoksaalisiin yhdistelmiin, ja kuten kaikki varmasti tiedämme, ihmisluonteet sisältävät usein monia ristiriitaisuuksia ja vastakohtaisiakin puolia.

Kuumerkki ja äidin oma syntymäkartta

Perheiden karttoja tutkiessa törmään usein siihen, että äidin kartalta löytyy samoja merkkejä, joissa lasten Kuut sijaitsevat. Esimerkiksi läheisessä tuttavaperheessä vanhimman lapsen Kuu on Leijonassa ja äidin Venus on Leijonassa, keskimmäisen lapsen Kuu on Ravussa ja äidin Aurinko on Ravussa, ja nuorimmaisen Kuu on Härässä, joka on äidin nousumerkki. On luontevaa, että lapsen äitikuva kattaa niiden merkkien ominaisuuksia, joita äidin syntymäkartta osoittaa hänellä olevankin. Mutta aina lapsen Kuun ja äidin kartan välillä ei ole tällaista selkeää yhteyttä.

Lapsi voi rakentaa äitikuvansa osittain myös äidin transiittien pohjalta eli silloin lapsen Kuu voi olla siinä merkissä, jonka hallitseva planeetta on sävyttänyt äidin ajankuvaa lapsen syntyessä. Esimerkiksi  lapsen Kuu voi olla Skorpionissa, vaikka äidin syntymäkartalla ei olisi Skorpionin merkki edustettuna, vaan sen sijaan äidillä oli voimakkaat Pluton transiitit lapsen ensimmäisten ikävuosien aikana. Näin äidin läpikäymä elämänvaihe ja hänen sen aikainen tunneilmastonsa ovat olleet muodostamassa lapsen kokemusta äidistä.


Mitä Kuu sinun syntymäkartallasi kertoo äitikuvastasi? Onko sinun kuumerkkisi edustettuna äitisi kartalla tai löytyykö sinun syntymäkartaltasi lapsesi Kuun merkkiä? Entä omat transiittisi  lapsesi ensimmäisinä elinvuosina, ovatko omaa karttaasi silloin voimakkaimmin transitoineen planeetat kontaktissa lapsesi syntymäkartan Kuuhun?

Artikkeli on julkaistu alun perin 10.10.2010 blogissani Astrologia ja arkkityypit.


Jos haluat oman syntymäkarttasi Kuuta käsittelevän kirjallisen tulkinnan, voit tilata sellaisen verkkokaupastani. // edit. kuutulkintoja ei ole tällä hetkellä tarjolla

© 2021 Kirsi Halla-Seppälä

kisskiss

Kirsi Halla-Seppälä

Ratkaisukeskeinen terapeutti, ammattiastrologi, läsnäolo- ja tietoisuusohjaaja Kirsi Halla-Seppälä on ammattiuransa astrologina noin 30 vuotta sitten aloittanut luontokeskeisen Elävä Astrologia® -suuntauksen kehittäjä, sekä Sielunkartta® ja Sydänyhteys® -konseptien perustaja. Hän kirjoittaa parhaillaan kirjaa luontokeskeisestä elävästä astrologiasta, ohjaa koulutus- ja kasvuryhmiä, sekä tarjoaa asiakkaille astrologisia tulkintoja, sielunkarttamaalauksia sekä tietoisuusmatkoja.

Kirsi Halla-Seppälä