Kirsi Halla-Seppälä

hear what your soul sings

kirsihs mv

Kirsi Halla-Seppälä

Journey of Self-Discovery and Heart Connection guided by meditation, nature, art, poetry, music and stars.

Ratkaisukeskeinen terapeutti, ammattiastrologi, läsnäolo- ja tietoisuusohjaaja.

Olen Suomen Ammattiastrologit ry:n puheenjohtaja ja toiminut astrologina kirjoittaen, kouluttaen, luennoiden ja asiakastyötä tehden jo 30 vuotta. Minulla on yliopistotutkinto ratkaisukeskeisestä psykoterapiasta (PGD in Solution Focused Therapy) ja vuosien kokemus terapeuttisesta työstä. Päätyökseni opetan elävää astrologiaa Sielunkartta® -koulutusohjelmassa, ohjaan transformatiivisia tietoisuusprosesseja Sydänyhteys® -ryhmissä ja kirjoitan kirjaa.


Parhaimmillaan astrologia on elävää ja kokemuksellista tietoa. Se on sydänyhteyttä ja sisäistä näkemistä vahvistava, aitoa ymmärrystä antava elämää muuntava vihkimyspolku.


Harjoittamani astrologia elää ja päivittyy sitä mukaa, kun itse kasvan ja opin uutta. Muutos tietoisuudessa näkyy aina myös tavassani tehdä astrologiaa.

Astrologia on ollut elämässäni aina, ensimmäisen esitelmäni aiheesta pidin jo ala-asteella vuonna 1986. Syvällisemmän astrologian opiskelemisen aloitin muutama vuosi myöhemmin rakastuttuani jungilaiseen psykologiaan juurensa juontavaan psykologiseen astrologiaan. Oman maailmankatsomukseni vuoksi läsnä on kuitenkin aina ollut vahvasti myös henkinen ja karmallinen ulottuvuus.

Astrologia jota harjoitan ja opetan ei kuitenkaan noudata mitään tiettyä vallalla olevaa suuntausta. Parhaiten sitä voi kuvata sanoilla shamanistinen elävä astrologia, sillä itselleni todellinen astrologia on elävää ja kokemuksellista tietoa. Se on sydänyhteyttä ja sisäistä näkemistä vahvistava, aitoa ymmärrystä antava ja elämää muuntava väline.

Väärinkäsitysten välttämiseksi ja kunnioittaakseni käsitteen siperialaista alkuperää, en enää käytä sanaa shamanismi oman työni yhteydessä.

Jos kuitenkin löydät sen jostakin vanhemmasta kirjoituksesta tai haastattelusta, niin näissä yhteyksissä tarkoitan shamanismilla yksilön henkilökohtaista elävää suhdetta luonnon, oman sisäisen jumalallisen tai universaalin tietoisuuden, näkymättömän maailman ja elämän rakennetta ylläpitävän lähteen kanssa. Tällä ei ole mitään tekemistä alkuperäiskansoille kuuluvien kulttuuristen ominaispiirteiden, tapojen tai harjoitteiden kanssa. En siis käytä työssäni esimerkiksi saamelaisilta, karjalaisilta tai muilta alkuperäiskansoihin kuuluvilta ihmisiltä omittuja, meille suomalaisille kuulumattomia tapoja, käsitteitä, menetelmiä tai välineitä.

Oikein käytettynä astrologia voi auttaa näkemään ne kohdat itsessämme, jotka saavat meidän toimimaan tiedostamattomalla tavalla.

Uskon että meidän ei niinkään ole tärkeää tai hyödyllistä oppia astrologiaa, vaan oppia astrologiasta ja astrologian avulla. Pohjimmiltaan kyseessä on vihkimyspolku, jota kuljetaan elämällä, kokemalla ja näkemällä, luonnon syvän viisauden ohjaamana.


Vaikka suurin osa tuntee minut nimenomaan astrologina, en itse identifioidu astrologiksi. Astrologia on vain yksi käyttämäni työmenetelmä ratkaisukeskeisen psykoterapian, tietoisuustaitojen, meditaation ja muiden henkisten harjoitusten ohella.

Ensisijaisesti koen olevani runoilija ja mystikko. Jos hankin jonain päivänä käyntikortin, siinä lukisi varmaan multidimensionaalinen tietoisuusmatkaaja ja ulottuvuuksien välinen kirjeenvaihtaja.


Tarjoan ammattitaitoista, asiakasta kunnioittavaa, eettistä ja vastuullista astrologista koulutusta, sekä läsnäolo- ja tietoisuusohjausta ryhmille. Henkilökohtaisten astrologisten tulkintojen, tietoisuusmatkojen ja muun asiakastyön ollessa taka-alalla, ja ainoastaan pitkäaikaisimpien asiakkaitteni sekä oppilaitteni saatavilla.

Päätyöni on siis tällä hetkellä kirjoittamisen ja ryhmien ohjaamisen parissa. Elävän astrologian koulutusohjelmat ja Sydänyhteysprosessit ovat luovan kirjoittamisen, kuvataiteen ja musiikin ohella suuri intohimoni, ja paneudun niihin koko sydämelläni.

Hinnastooni, ajankohtaiseen palveluvalikoimaan ja kuvauksiin tarjoamistani tulkinnoista pääset tutustumaan täällä.


Astrologia on matka itseoivallukseen peilaamalla ihmisyyttä ja elämän ilmiöitä luonnon rytmien, vuodenaikojen vaihtelun ja ajan syklien avulla.


Rakastan kirjoittamista ja ilahdun suuresti, jos löydät blogistani jotain sydäntäsi koskettavaa luettavaa. Blogista löytyy muun muassa tietoista läsnäoloa, tunnetaitoja, itsemyötätuntoa, alitajuisia ohjelmointeja, sydänyhteyttä, tietoisuuden heräämisprosessia sekä ajan tunnelmia käsitteleviä kirjoituksia.

Blogistani löydät myös kuukausittain ilmestyvän Uudenkuun ajankuvan, jossa sanoitan vuoden jokaisen kuunkierron kollektiivisia energioita ja teemoja luovaan ja omalaatuiseen tyyliini.

Käy lukemassa kirjoitukseni, jossa kerron sekä siitä, mitä astrologia on, että siitä mitä kaikkea olen sen parissa elämäni aikana puuhaillut: astrologia.

Voit myös tutustua paremmin astrologisiin näkemyksiini, siihen miten tulkitsen karttoja ja koen ajan energiat, sekä siihen millainen oma polkuni innokkaasta 12-vuotiaasta astrologianharrastajasta yhdeksi Suomen tunnetuimmaksi ammattiastrologiksi on ollut, lukemalla artikkeleita ja kuuntelemalla haastattelujani täällä: media-arkisto.

Kaikki yhteydenotot sähköpostitse:

yhteys@kirsihallaseppala.fi