Kirsi Halla-Seppälä

Harjoittamani astrologia elää ja päivittyy sitä mukaa, kun itse kasvan ja opin uutta. Muutos tietoisuudessa näkyy aina myös tavassani tehdä astrologiaa.

Aloitin astrologian opiskelemisen aikoinaan (vuonna 1989) rakastuttuani Jungilaiseen psykologiaan juurensa juontavaan psykologiseen astrologiaan. Oman maailmankatsomukseni vuoksi läsnä on kuitenkin aina ollut vahvasti myös henkinen ja karmallinen ulottuvuus.

Astrologia jota harjoitan ja opetan ei kuitenkaan noudata mitään tiettyä vallalla olevaa suuntausta. Parhaiten sitä voi kuvata sanoilla sydänkeskeinen shamanistinen astrologia, sillä itselleni todellinen astrologia on elävää ja kokemuksellista tietoa. Se on sydänyhteyttä ja sisäistä näkemistä vahvistava, aitoa ymmärrystä antava ja elämää muuntava väline.

Oikein käytettynä astrologia voi auttaa meitä näkemään ne kohdat itsessämme, jotka saavat meidän toimimaan tiedostamattomalla tavalla.

Uskon että meidän ei niinkään ole tärkeää tai hyödyllistä oppia astrologiaa, vaan oppia astrologiasta ja astrologian avulla. Pohjimmiltaan kyseessä on vihkimyspolku, jota kuljetaan elämällä, kokemalla ja näkemällä, luonnon syvän viisauden ohjaamana.

Tarjoan ammattitaitoista, asiakasta kunnioittavaa ja vastuullista astrologista konsultaatiota sekä koulutusta. Tulkintojen toteutustapa vaihtelee ajoittain, sillä päivitän palvelujeni rakennetta sitä mukaa kun koen tarvetta uudistaa lähestymistapaani. Tällä hetkellä tarjoan tulkintoja puhelimitse ja etävastaanotolla zoomin kautta. Voit varata ajan tulkintaan tai comboon (tulkinta + shamanistinen energiahoito) suoraan verkkokauppani kautta, aina silloin kun aikoja on tarjolla. Hinnastooni, ajankohtaiseen palveluvalikoimaan ja kuvauksiin tarjoamistani tulkinnoista pääset tutustumaan täällä.

Astrologia on matka itseoivallukseen peilaamalla ihmisyyttä ja elämän ilmiöitä luonnon rytmien, vuodenaikojen vaihtelun ja ajan syklien avulla.

Voit myös tutustua paremmin astrologisiin näkemyksiini, siihen miten tulkitsen karttoja ja koen ajan energiat, sekä siihen millainen oma polkuni innokkaasta 12-vuotiaasta astrologianharrastajasta yhdeksi Suomen tunnetuimmaksi ammattiastrologiksi on ollut lukemalla blogiani, artikkeleitani ja kuuntelemalla radio-haastattelujani täällä: Media-arkisto.

Translate »