Tulkinta

Intuitiivinen tulkinta

Vastaanotolla tapahtuva tulkinta on kokonaisvaltainen elämys, jossa saat vastauksia esittämiisi kysymyksiin ja selkeän kartoituksen toivomistasi aiheista. Tulkinnan sisältö määräytyy toiveittesi, tarpeittesi, kysymystesi ja henkilökohtaisen tilanteesi mukaan. Käsittelemme istunnossa sitä, mikä on nyt tärkeää ja ajankohtaista. Vaikka käytän tulkinnan apuna astrologista syntymäkarttaasi, kyseessä ei ole perinteisessä mielessä astrologinen tulkinta, enkä käytä astrologisia termejä tai käsitteitä istunnon aikana (paitsi jos niin toivot). Minulla ei ole käytössä mitään “tulkintatyyppejä”, joiden mukaan tulkinta rakentuisi, mutta alla on listattuna kolme esimerkkiä siitä, mitä tulkinta voi mahdollisesti pitää sisällään. Jokainen istunto on kuitenkin aina ainutlaatuinen kokonaisuus, ja voi toiveittesi mukaan pitää sisällään kaikkea alla mainittua. Vastaanotolle varattua tulkintaa ei voi vaihtaa tehtäväksi puhelimessa.

Sielunsuunnitelma

”Kuka olen?” -tulkinnassa käydään läpi persoonallisuuttasi, temperamenttiasi, synnynnäisiä haasteitasi ja valmiuksiasi, erilaisia koodauksia ja perittyjä malleja, jotka tiedostamattomasta käsin luovat elämäsi todellisuutta. Tulkinta kartoittaa selkeästi ja ymmärrettävästi sitä, miten omat menneisyydestä peräisin olevat uskomukset ja asenteet ohjaavat valintojasi – käymme läpi näitä sisäisiä ohjelmointeja, sillä tiedostettuina ne lakkaavat dominoimasta elämääsi. Käsittelen tulkinnassa myös toiveittesi mukaan ihmissuhdeohjelmointejasi, rakkauskäsityksiäsi, odotuksiasi, tunneilmaisutyyppiäsi, ammatillista suuntautumistasi, erityislahjakkuuttasi, sielunsuuntaasi, kehitystehtävääsi, karmallisia tekijöitä, edellisiä elämiäsi/sisäisiä hahmojasi sekä elämäntehtävääsi.

Ajankuva

“Missä mennään ja miksi?” -tulkinta kartoittaa seikkaperäisesti ja selkeästi ajan energioita elämässäsi, sekä johdattaa sinua kuulostelemaan sisimpääsi ja sitä, mikä olisi paras tapa ja asenne suhtautua elämäsi tapahtumiin nyt ja lähitulevaisuudessa (1-2 vuotta). Käymme läpi elämäntilannettasi missä olet nyt, mitä elämässäsi on meneillään ja mikä on näiden tapahtumien tarkoitus, mihin ne ovat johdattamassa sinua ja minkä aika on nyt. Kerron sinulle millaisia prosesseja parhaillaan elät, kuinka kauan ne kestävät ja mitä teemoja elämässäsi on aktivoitumassa ja milloin. Tulkinnassa ei ole mahdollista eikä mielekästä spekuloida mitä elämässäsi tulee tapahtumaan tai mitä sinun pitäisi tehdä. Olet vastuussa omasta elämästäsi, omista valinnoistasi ja kaikki elämäsi ratkaisut ja päätökset ovat omissa käsissäsi.

Ihmissuhdetulkinta

Kahden henkilön suhteen laatua, haasteita, valmiuksia ja karmallisia kytköksiä kartoittava tulkinta. Tulkinta valottaa erilaisuuttanne yksilöinä; miten personallisuutenne odotuksenne, tunneilmaisunne ja elämänasenteenne eroavat toisistaan, sekä sitä mikä teidän välillänne on tuttua, samankaltaista ja yhteistä. Käymme läpi myös suhteen dynamiikkaa ja roolituksia, sekä pinnan alla olevia latauksia, ohjelmointeja ja suhteen perimmäistä tarkoitusta.

Jos haluat tulkintaa suhteestasi toiseen ihmiseen, muista antaa myös hänen syntymätietonsa (päivämäärä, kellonaika, paikka) ajanvarauksen yhteydessä!

Ohjeet ajanvaraukseen: Intuitiivinen tulkinta

Translate »