Palvelut

Hinnasto ja palvelut 2022

Astrologinen konsultaatio | 30 min. | 145€
Shamanistinen astrologinen tulkinta | 45 min. | 225€
Shamanistinen matka | 4-5 h | 420€

Kaikki tulkinnat tehdään puhelimitse ja shamanistiset matkat videopuhelun välityksellä (Zoom).

Asiakasaikoja ei ole tällä hetkellä vapaana.

Näet aina suoraan verkkokaupastani, onko aikoja tulkintoihin tai shamanistisille matkoille vapaana.

Yleensä ajat menevät heti kun laitan ne tarjolle, joten jos kaupassa ei näy varattavia aikoja, niitä ei ole yhtään vapaana.


Ilmoitan sosiaalisessa mediassa mahdollisista peruutusajoista, sekä uusien aikojen lisäämisestä verkkokauppaan.

Saat siis tiedon vapaista ajoista seuraamalla sosiaalista mediaani: Instagram ja Facebook 

SHAMANISTINEN MATKA | 4-5 h | 420€

Essealaiseen shamanistiseen perinteeseen pohjautuva shamanistinen matka on multidimensionaalinen pyhä kokemus, jolla voi parhaimmillaan eheyttää, parantaa, vapauttaa erilaisista painolasteista (esim. riippuvuudet) ja elämää rajoittavista energeettisistä tukoksista tai epätasapainotiloista.

Jokainen matka on ainutlaatuinen, yksilöllinen ja henkilökohtaisesti juuri sinun korkeammaksi parhaaksesi toimiva yhdistelmä erilaisia transformatiivisia ulottuvuuksia, kuten sielunpalautus eli traumaattisten kokemusten myötä pirstaloituneiden sielun osien eheyttäminen, energiakenttäsi puhdistaminen ja tasapainottaminen, ylisukupolvisista taakoista ja sukukarmasta vapauttaminen, menneistä elämistä peräisin olevien alitajuisten ohjelmointien purkaminen, henkileikkauksien vastaanottaminen, esivanhempien, henkioppaiden ja voimaeläinten kohtaaminen, oman korkeamman potentiaalin avautuminen, sydänyhteyden vahvistuminen jne.

Mitkään sanat eivät voi tehdä oikeutta sille, mitä puhtaasta ja korkeavärähteisestä tilasta käsin tehty shamaanimatka voi saada aikaan. Jokainen matka on säkenöivä ja valontäyteinen seikkailu, mutta niiden vaikutukset ovat usein hyvin käytännönläheisiä ja konkreettisia muutoksia elämässä. Ihmeitä tapahtuu.

Shamanistisella matkalla, sillä aikaa kun sinä lepäät rauhassa kotona, kuljen tietoisuudessasi sekä energiakenttäsi sisällä toimien fasilitaattorina, jotta kokonaisvaltaisesti elämääsi vaikuttavaa eheytymistä, tasapainotusta, parantumista ja muita positiivisia muutoksia olisi mahdollista tapahtua.

Palvelun kokonaiskesto on noin 4-5 tuntia ja siihen sisältyy:

 • intentiopuhelu 30-60 min.
 • shamanistinen matka 90-150 min.
 • shamaanimatkan läpikäyminen 45-90 min.

Varaan jokaiselle shamaanimatkalle aikaa valmisteluineen ja loppurituaaleineen koko työpäivän, enkä voi sen päivän aikana tehdä mitään muita töitä. Eri osioiden kesto voi vaihdella henkilön ja tilanteen mukaan, mutta yleensä olemme valmiita +/- neljän tunnin työskentelyn jälkeen.

Intentiopuhelu ja matkan läpikäyminen järjestetään videopuheluna. Tätä palvelua ei ole mahdollista äänittää. Saat kutsulinkin tapaamiseemme sähköpostitse ajanvarauksen yhteydessä.

Essealaisen shamanismin harjoittajana en käytä mitään erityisiä välineitä (kuten rumpu) tai tietoisuuden tilaa muuntavia aineita (kuten psykedeelit). Synnynnäisten valmiuksien ja vuosikausien henkisen harjoittamisen myötä syntynyt syvä yhteys Jumalalliseen, kaiken olevaisen alkulähteeseen ja Korkeampaan Tietoisuuteen, kyky virittyä eri taajuuksille ja matkata tietoisuudessa ovat puhdas ja luonnollinen osa sitä kuka olen.

Sain keväällä 2021 shamanistisen vihkimyksen suoritettuani intensiivisen ja koko elämäni muuttaneen koulutuksen harjoitusjaksoineen essealaisen shamaanin yksityisoppilaana.

SHAMANISTINEN ASTROLOGINEN TULKINTA | 45 min. | 225€

Tulkinta on sinulle, joka haluat mahdollisimman kiireettömän, yksilöllisen, syvällisen ja omaa tietoisuuttasi avaavan elämyksen. Aloitamme yhteisen matkamme keskustelulla, jonka aikana asetat intention ja kerrot siitä mihin toivot apua, vahvistusta, ymmärrystä, uutta näkökulmaa tai muutosta. Alkukeskustelun jälkeen saat toivomiasi aiheita käsittelevän intuitiivisen, astrologisen tulkinnan,

Astrologinen tulkinta kanssani ei todennäköisesti ole sitä, mihin olet tottunut, mikäli olet käynyt muissa tulkinnoissa. Sen lisäksi että voimme tulkinnassa paneutua tutkimaan sitä kuka olet, miksi olet täällä ja minkä aika on nyt, se on myös energiataajuutta kohottava, energiatukoksia ja tiedostamattomia ohjelmointeja purkava, eheyttävä ja sydäntä avaava kohtaaminen, jonka aikana virityn energiaasi, avaan tiedostamattomia ohjelmointejasi ja kanavoin korkeampaa tietoisuuttasi.

Käytän erilaisia astrologisia menetelmiä intuitiivisen tulkinnan ja kanavoinnin apuna. Palvelun kokonaiskesto on noin 45 min, jossa alkukeskustelulle: kuvailemasi elämäntilanteen ja tulkintaa koskevien toiveidesi kuuntelemiselle, sinua kiinnostaviin kysymyksiin virittymiselle ja asiaasi koskevien karttojen laatimiselle ja niihin syventymiselle on varattu aikaa puhelumme alussa.

Tulkinta on luonteeltaan dialoginen eli edellyttää aktiivista osallistumistasi keskusteluun. Tulkinnassa voimme tutkia mitä tahansa sinulle tärkeää ja ajankohtaista asiaa. Alla joitakin esimerkkejä teemoista, joista yhtä tai kahta voimme tulkinnan aikana käsitellä:

 • Sielunkartta / keskeisimmät haasteet ja korkein potentiaali
 • Henkilökohtainen ajankuva / Ajankohtaiset teemat ja prosessit / Minkä aika nyt on?
 • Työ/ura/opiskelu – synnynnäiset lahjat ja valmiudet
 • Sielunsuunta ja elämäntehtävä
 • Sisäiset hahmot ja niiden väliset ristiriidat
 • Elämässäsi vaikuttavat arkkityypit (esim. Jumalatararkkityypit)
 • Tunnelukot ja energeettiset tukokset
 • Tunnetyyppi, tarpeet ja turva
 • Isä/äitisuhde, perhedynamiikka
 • Parisuhdeodotukset, rakkauskäsitys ja ihmissuhdemallit
 • Menneet elämät ja sieltä peräisin olevat alitajuiset ohjelmoinnit ja uskomukset
 • Tulkinta lapsen kartasta vanhemmuuden tueksi

Jos haluat äänittää tulkinnan (vahva suositus!), niin testaa äänityksen toimivuus hyvissä ajoin ennen tapaamisen alkua.

Syntymäkarttaa varten tarvitaan syntymän päivämäärä ja tarkka kellonaika, sekä paikka jossa syntymä on tapahtunut. Nämä tiedot tulee toimittaa minulle sähköpostilla viimeistään 3 vrk ennen varattua tulkinta-aikaa.

ASTROLOGINEN KONSULTAATIO | 30 min. | 145€

Konsultaatio on astrologiaan ja sisäiseen näkemiseen pohjautuva, yhtä toivomaasi aihetta käsittelevä yksilöllinen ja ainutkertainen tulkinta, jossa saat syvällisen, selkeän ja kokonaisvaltaisen katsauksen sinulle ajankohtaiseen ja tärkeään asiaan.

Hyödyt konsultaatiosta eniten silloin, kun sinulla on valmiina mahdollisimman ajankohtainen, henkilökohtaisesti tärkeä, täsmällinen ja selkeä kysymys. Hyvin laajat ja abstraktit kysymykset, kuten “mikä on elämäni tarkoitus?” tai tulevaisuuden ennustamiseen liittyvät kysymykset, kuten “millainen terveydentilani on ensi vuonna?” tai “milloin saan töitä/löydän elämänkumppanin?” eivät ole paras mahdollinen valinta puhelinkonsultaatiossa käsiteltäväksi.

Konsultaation aiheena voi olla mikä tahansa sinua mietityttävä asia. Alla joitakin esimerkkejä teemoista, joista yhteen kerrallaan voidaan konsultaatiossa keskittyä:

 • Ajoitukset, minkä aika nyt on?
 • Työhön tai opiskeluun liittyvät kysymykset
 • Jonkin ajankohtaisen tai toistuvan ihmissuhdetilanteen käsittely
 • Jokin henkilökohtainen haaste tai ongelma

Jos haluat äänittää konsultaation (vahva suositus!), niin testaa äänityksen toimivuus hyvissä ajoin ennen tulkinnan alkua.

Jokainen tulkinta on ainutkertainen ja yksilöllinen kokonaisuus, jossa saat vastauksia esittämiisi kysymyksiin ja kartoitusta toivomiisi aiheisiin. Tulkintaa varten laadin sinulle astrologisen syntymäkartan, jota käytän intuitiivisen tulkinnan ja kanavoinnin apuna.

Mitä täsmällisempiä ja ajankohtaisempia, sinulle tärkeitä kysymyksiä esität tapaamisemme aikana, sitä enemmän tulkinnasta on sinulle hyötyä. 

Voimme käsitellä esimerkiksi työhön, elämän suuntaan, ihmissuhteisiin, menneisiin elämiin/sisäisiin hahmoihin, murroskohtiin, alitajuisiin ohjelmointeihin, uskomuksiin ja asenteisiin sekä synnynnäisiin valmiuksiin ja haasteisiin liittyviä kysymyksiä.

Tulkinta palvelee sinua parhaiten silloin, kun haluat sen avulla nähdä laajemmin ja ymmärtää syvemmin sitä kuka olet tai minkä aika nyt on. Ja vaikka voimme tulkinnassa hyvinkin tarkkaan hahmottaa erilaisia prosesseja, teemoja, tunnelmia ja ajoituksia elämässäsi, konkreettisten tapahtuminen ennustaminen ei ole mahdollista.

Peruutusehdot ja muita tietoja

Tulkinnan tekeminen edellyttää syntymäkartan laatimista. Karttaa varten tarvitaan syntymän päivämäärä ja tarkka kellonaika, sekä paikka jossa syntymä on tapahtunut. Nämä tiedot tulee toimittaa minulle sähköpostilla viimeistään 3 vrk ennen varattua tulkinta-aikaa.

Yllättävän esteen tai sairastumisen sattuessa muistathan perua aikasi viimeistään vuorokautta aikaisemmin, jolloin ennakkoon maksetun palvelun hinta palautetaan sinulle. Peruuttamattomista tai alle 24 tuntia ennen tapaamisen alkua perutuista ajoista veloitetaan hinnaston mukainen summa. Käytäntö on sama kaikille, riippumatta siitä mistä syystä asiakas jättää hänelle varatun aikansa käyttämättä, niin vastaanotolla kuin etänä ja puhelimitse tapahtuvissa palveluissa.

Palveluni ovat syvästi henkilökohtaisia ja edellyttävät toimivaa kommunikaatiota sekä luottamuksellista vuorovaikutussuhdetta asiakkaan kanssa. Tämän vuoksi tilanteessa, jossa koen että yhteistyö ei olisi hedelmällistä tai että palveluni eivät olisi hyödyksi jollekulle vastaanotolleni tai järjestämääni tapahtumaan pyrkivälle, minulla on oikeus perua ajanvaraus tai osallistuminen ilmoittamalla asiasta sähköpostitse viimeistään 24h ennen varatun palvelun tai tapahtuman alkua. Näissä tapauksissa maksettu summa palautetaan kyseiselle henkilölle kokonaisuudessaan.

cropped-saa-logo