Khiron, sisäinen viisaus ja luonnon parantavat voimat -workshop

Khiron -workshop on sekä intensiivinen tietopaketti, että tietoisuutta kohottava, sydäntä avaava ja koskettava matka omien kipukohtien, häpeän ja itse-epäilyn äärelle, josta päädymme oman sisäisen viisaan, tietäjän, opettajan, parantajan ja shamaanin ytimeen.

Kurssilla käymme moniulotteisesti läpi Khironin mytologista taustaa, sekä sitä miten se ilmenee yksilön elämässä erilaisina arkkityyppisinä teemoina. Astrologisesti Khiron on pikkuplaneetta, jota usein kutsutaan nimellä “Haavoittunut Parantaja”. Khironin sijainti syntymäkartalla osoittaa omat kipukohtamme. Kyseessä voivat olla emotionaaliset haavat, erilaiset sairaudet tai traumaattiset kokemukset. Khiron ei ainoastaa näytä meille sitä mikä meissä on haavoittunut, vaan myös miten se ilmenee elämässä; millaisia uskomuksia ja toimintamalleja olemme haavoistamme käsin luoneet, sekä millaisia kokemuksia se luo elämänpolullemme.

“Khiron-ihmiset” ovat heitä, joilla Khiron on syntymäkartalla erityisen merkittävässä asemassa. Nämä ihmiset ovat tavalla tai toisella elämäntehtävältään parantajia, tietäjiä, opettajia ja terapeutteja sekä uuden tietoisuuden edelläkävijöitä. Haavojemme tunnistamisen, kohtaamisen ja ymmärtämisen kautta avaamme korkeamman potentiaalimme parantajina tai opettajina. Monesti Khiron -ihmisille luonto on tärkeää, ja heillä on synnynnäinen kyky olla yhteydessä luonnontietoisuuteen, lukea luonnon syklejä, ymmärtää parantavia yrttejä, kasvien voimaa, puiden viisautta ja eläinkuntaa. Khiron syntymäkartalla näyttää sen mikä on itselle omin tapa käyttää khirontietoisuutta ja missä muodossa oma sisäinen viisas, tietäjä, opettaja ja parantaja parhaiten ilmenee.

Vaikka kurssilla käsitellään myös Khironin astrologista merkitystä, osallistuminen ei edellytä minkäänlaista tiettyä osaamista tai mitään erityisiä taitoja.

Khiron (Chiron, Kheiron) oli kreikkalaisessa mytologiassa arvostettu parantaja, viisas tietäjä, opettaja, neuvonantaja ja astrologi. Vaikka hän pystyi auttamaan monin tavoin kaikkia muita, omaa haavoittuneisuuttaan hän ei pystynyt parantamaan. Kentaurina Khironilla oli hevosen ruumis sekä miehen yläosa ja pää. Häpeä omasta animaalisesta luonteesta ja sen väheksyminen älyllisen, rationaalisen ja “vakavasti otettavan” välillä oli Khironia sisäisesti raastava ongelma. Ristiriita herkän ja vaistonvaraisen (feminiininen) sekä tieteellisen ja loogisen (maskuliininen) välillä on yksi Khironiin liitettävistä perusteemoista, joka edelleen näkyy maailmassa syvänä epätasapainona, henkisten ja luonnonviisaudesta ammentavien asioiden (esim. homeopatia) väheksymisenä, sekä luonnon hyväksikäyttönä, riistona ja valjastamisena kulutusyhteiskunnan tarpeisiin.

Early bird hinta 10.11. saakka 145€ / 11.11. lähtien hinta 165€

Lue kaikki tarkemmat tiedot ja yksityiskohdat tapahtumaesitteestä.

Translate »